Εδώ θα μπορέσετε να βρείτε πληροφορίες για τους τύπους ποδηλάτων τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης πληροφορίες για την ιστορία του ποδηλάτου και την εξέλιξή τους στο περασμα των χρόνων.